Om uppfödningen

031

Vi har fött upp raskatter sedan 1993 (initialt ett par perserkullar, men sedan bara brittiska korthår). Hos oss gäller kvalitet framför kvantitet, vilket bl a inneburit att det har varit sparsamt med kullar genom åren och med ett uppehåll mellan 2007-2011.

Mycket har hänt, på många plan, sedan dess, men vill du läsa lite om hur det var då, hur det började, se bilder på katter vi fött upp osv, så ligger vår gamla webbsida uppe fortfarande. Tänk dock på att mycket av informationen där är inaktuell idag.

För oss är det mycket viktigt att kattungarna hamnar i hem som erbjuder bra förutsättningar med mycket kärlek och god omvårdnad. Kattungarna säljs därför med följande förbehåll;

~ De säljs endast som innekatter
~ De säljs inte till hem med småbarn (såvida inte barnen har stor vana med djur)
~ De säljs inte till hem där många husdjur pockar på uppmärksamhet, alla familjemedlemmar förtjänar tid, omsorg och kärlek, ju fler åtaganden, ju svårare blir detta att tillgodose.
~ De säljs inte som ensamkatter till hem med långa arbetsdagar. Delad glädje är dubbel glädje!